Ατομική θεραπεία

Ατομική θεραπεία

 

Αρχικά οι θεραπευόμενοι έρχονται για να βρουν τη λύση σε κάποια προβλήματα που έχουν με τα παιδιά τους ή τους συντρόφους τους. Άλλοτε πάλι έρχονται γιατί αισθάνονται την ανάγκη να κλείσουν κάποια τραύματα του παρελθόντος, ή με την ανάγκη να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και να τον εξελίξουν.

Σε αρκετές περιπτώσεις, ενδείκνυται ο θεραπευόμενος να φέρει κάποιο μέλος από το συγγενικό του ή φιλικό του περιβάλλον με σκοπό να επικοινωνήσει στον άλλο κάποια θέματα που τον ενοχλούν και τα οποία θα ήθελε να τα δουν μαζί για να εξελίξουν τη σχέση τους και τη συμπεριφορά τους.

Ο θεραπευόμενος θα ενταχθεί στις ομαδικές συνεδρίες μετά από συνεννόηση με τον θεραπευτή του. Όταν και οι δύο συμφωνούν για την ένταξη του θεραπευόμενου στην ομάδα, καταδεικνύεται τόσο ότι ο θεραπευόμενος είναι έτοιμος να μάθει περαιτέρω πράγματα από αυτή τη νέα διαδικασία όσο και το γεγονός ότι ο θεραπευτής βλέπει τον θεραπευόμενο του έτοιμο για αυτό το προχώρημα.