Ομαδική Θεραπεία

Ομαδική Θεραπεία

Η ομαδική ψυχοθεραπεία έχει ως στόχο της την κατάκτηση της προσωπικής αυτογνωσίας και την ανάπτυξη διαπροσωπικών ικανοτήτων.

PHOTO5

Με τη βοήθεια του θεραπευτή δημιουργείται ένα κλίμα εμπιστοσύνης, ασφάλειας κι αποδοχής, ούτως ώστε τα μέλη της ομάδας να μπορέσουν να επεξεργαστούν επώδυνα βιώματα, τραύματα κι ανεξερεύνητα συναισθήματα κι έτσι να εξαλείψουν εμπόδια στην προσωπική τους πορεία. Ανακουφιστική για την εξέλιξη των μελών είναι η αίσθηση ότι η προσωπική εμπειρία του καθενός δεν απέχει απαραίτητα από την εμπειρία των υπολοίπων μελών. Έτσι, ενισχύεται η αίσθηση του ανήκειν, υπερβαίνονται τα στενά όρια του εγώ και το άτομο νιώθει ανακούφιση βιώνοντας ότι είναι σημαντικό για τους άλλους.

Σημαντική λειτουργία της θεραπευτικής ομάδας είναι το καθρέφτισμα των μελών που έχει ως στόχο τη διορθωτική εμπειρία. Μέσω της θεραπευτικής αυτής διεργασίας κατακτώνται δεξιότητες που μπορούν να μεταφερθούν και σε άλλες προσωπικές σχέσεις πέρα της ομάδας.