Τομείς Ειδικότητας

Τομείς Ειδικότητας

 • Προβλήματα σχέσεων και επικοινωνίας/οικογενειακά προβλήματα
 • Πένθος
 • Κατάθλιψη
 • Άγχος
 • Κρίσεις Πανικού
 • Φοβίες
 • Διατροφικές Διαταραχές
 • Τραύματα και Χρόνιες Ασθένειες
 • Μετατραυματικές Διαταραχές
 • Ψυχοσωματικά Προβλήματα
 • Διαταραχές Προσωπικότητας
 • Σεξουαλικές Διαταραχές
 • Διαπροσωπικές Σχέσεις
 • Εθισμός / Εξαρτήσεις
 •  Εργασία
 • Προβλήματα εφηβείας
 • Βιωματικά σεμινάρια