Θεραπεία Οικογένειας

Θεραπεία Οικογένειας

Στην οικογενειακή θεραπεία συμμετέχει όλη η οικογένεια, ή τουλάχιστον σε κάποια αρχική φάση ένα μέρος αυτής, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που παρουσιάστηκε σε ένα μέλος της και που στην ουσία αντικατοπτρίζει δυσκολίες όλου του οικογενειακού συστήματος. Σε αυτή την περίπτωση έγκειται η προσπάθεια κατανόησης του προβλήματος μέσα από τις δυναμικές και τις αλληλεπιδράσεις όλων των μελών του συστήματος. Επιπλέον γίνονται κατανοητές οι αξίες, οι αντιλήψεις και οι συμπεριφορές που εμποδίζουν την υγιή λειτουργία της καθώς και τα συναισθηματικά προσκόμματα των μελών της ως αιτία αλλά και ως αποτέλεσμα του τρόπου λειτουργίας της σε μια δεδομένη χρονική στιγμή.

Με τη βοήθεια της οικογενειακής ψυχοθεραπείας, μπορεί μια οικογένεια να επεξεργαστεί ζητήματα όπως η μετάβαση σε μια νέα φάση της με τον ερχομό ενός παιδιού, αλλαγές στη σύνθεση της όπως ένα επικείμενο διαζύγιο, προβληματικές οικογενειακές σχέσεις και προβλήματα με κάποιο μέλος της.